Home / ਰੋਚਕ ਖਬਰਾਂ / ਇਹ 2 ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਫ ਦਿਲ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਨਹੀਂ

ਇਹ 2 ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਫ ਦਿਲ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਨਹੀਂ

ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਸ਼ੇਕ੍ਸ਼ਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ _ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਖਿਆ ਜੇਕਰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦ ਗਮ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਕਈ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ R ਅਤੇ p ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰ ਅਤੇ ਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

P ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀ ਨਾਮ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ R ਆਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ,ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਚੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੰਸਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚੁਹਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਪੰਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਨੋ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *